Martin Viredius från Svenska Transportarbetareförbundet, skriver om deras arbete med klimatförändring och deras nya bok, Transport och klimathotet.

Svenska Transportarbetareförbundet har börjat arbeta med klimathotet som en strategiskt viktig fråga. Utgångspunkten är att klimatforskarna har rätt när de hävdar att jorden står inför en klimatkatastrof om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser drastiskt.

ITF:s ställningstaganden och forsknings-rapporter har varit till stor hjälp när det svenska förbundet utformade sitt arbete. Resultatet har blivit en liten bok som dels varit ett beslutsunderlag för styrelsen, dels är ett studiematerial för medlemmar och fackliga förtroendemän.

I materialet har Transport utgått från det globala hot som ITF har beskrivit i sina ställningstaganden. Sedan har man byggt på med nationella perspektiv och utvecklingen i EU. Målet är att engagera medlemmarna i klimatfrågan och skapa en bred bas för krav på en transportindustri som både kan bära ansvar för klimatet och socialt acceptabla villkor för dem som arbetar i transportindustrin. Under arbetet har Svenska Transportarbetareförbundet tagit hjälp av etablerade forskare för att säkra en korrekt bild av klimathotet och de möjliga lösningar som finns på problemen. Även på den punkten har det svenska förbundet följt den modell som ITF har utvecklat.

Studieboken presenterades vid ett seminarium i Stockholm i mitten av maj. Fackliga företrädare, politiker och forskare diskuterade olika aspekter på klimathotet och klargjorde bland annat varför det är så viktigt att fackliga organisationer engagerar sig i frågor som för miljöförstöring i allmänhet och klimathotet i synnerhet. Bland deltagarna fanns ITF:s utbildningschef Alana Dave.

I Sverige är Transport det första LO-förbundet som engagerar sig i klimatfrågan på ett mer systematiskt och strategiskt plan. Förbundets styrelse hoppas att fler fackförbund engagerar sig och att fackföreningsrörelsen ska kunna påverka det nödvändiga förändringsarbetet så att det drivs under socialt acceptabla former. Några av nyckelfrågorna handlar om att styra politiken mot ”grön tillväxt”, ”hållbara jobb” och ”trygghet i förändring”.

 

Gå in på: Transportarbetareförbundet – Transport och klimathotet för mer information.

Martin Viredius, Svenska Transportarbetareförbundet