Har precis anlänt till ett varmt, skönt och livligt Marrakesh. En enorm kontrast till det Sverige som jag lämnade tidigt på morgonen, där det för årstiden har fallit extremt mycket snö, även i de södra delarna av landet. I Stockholm rådde det kaos i trafiken och på gatorna, då det fallit nära en halv meter snö under en dag, vilket är rekordtidigt för året.

Bilar, flyg och kollektivtrafik var helt utslagna och många lastbilar har fastnat i snömassorna.

Människor har suttit fast i sina bilar i många timmar utan att kunna komma till sina arbeten eller hem. Enligt klimatforskare finns det en tydligt en trend som visar att extrema väderfenomen ökar och kommer att accelerera över hela världen pga av klimatförändringarna.

Dagen innan jag lämnade min hemstad Göteborg var jag på ett förberedande möte med flera kända klimatforskare. Vi diskuterade de enorma problem och utmaningar vi står inför, inte minst inom transportsektorn. I Sverige står utsläppen från transportsektorn för drygt en tredjedel av alla våra utsläpp. Trots den ökande andelen biodrivmedel har utsläppen från trafiken ökat i Sverige det senaste året. Orsaken är främst att trafiken har ökat och att fler kör längre sträckor. Tyvärr har inte antalet resenärer i kollektivtrafiken ökat i den takt som hade förväntats. En annan oroande utveckling ser vi inom flyget där utsläppen ökar dramatiskt. Utsläppen från svenskarnas utrikes flygresor är nu lika stora som från all personbilstrafik i landet och förväntas öka än mer de kommande åren. Detta rimmar dåligt med regeringens ambitioner, till exempel att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och att vi på bara ett drygt decennium ska minska våra utsläpp av växthusgaser med minst 80 procent. Det betyder att utsläppstakten redan nästa år måste minska med mellan 5-7 procent per år om vi ska lyckas.

Därför är mötet i Marrakesh kanske det viktigaste COP mötet någonsin, till och med viktigare än Parismötet COP21. Det var i Paris världens länder enades om det ambitiösa målet att begränsa jordens uppvärmning till 2 grader, med sikte på 1,5 grader.

Nu måste världens länder gå från ord till handling och det globala Nord, som historiskt stått för de största utsläppen, måste gå i täten och visa vägen till en både hållbar och rättvis värld.

Samtidigt som jag möttes av värmen i min frusna kropp när jag kom till Marrakesh, så spred sig kalla kårar utefter min rygg när jag hörde nyheten att Trump hade segrat i det amerikanska presidentvalet. Med en klimatskeptiker och psykopat i ledningen för världens största supermakt riskerar vi att inte bara misslyckas med framtida utmaningar, utan också att rasera det vi redan byggt upp. Trump har tydligt sagt att han inte tror på den globala uppvärmningen och att han tänker både starta nedlagda kolkraftverk och riva upp avtalade beslut. Tyvärr finns det risk för att flera ”Trumps” kan dyka upp i andra länder om vi inte lyckas med att utjämna klyftorna i samhället. Den gröna ekologiska omställningen måste gå hand i hand med en social och ekonomisk omställning. Med ökade inkomstklyftor och utan rättvis omställning, riskerar vi att arbetare som kan komma drabbas av förändringen, inte kommer att stödja oss, utan istället en politiker typ Mr Trump..

Därför måste nu alla progressiva krafter gå samman och visa att att vi inte accepterar något annat än en fossilfri värld, med en konsumtion och tillväxt som håller sig inom planetens gränser. Både politiker, allmänhet, civilsamhället och inte minst världens fackföreningar måste lämna de bekväma sofforna och klättra upp på barrikaderna för att visa att en annan värld är möjlig. Fackföreningar måste bli aktivister igen, det räcker inte med att skriva på Facebook, twittra och trycka på likes. Om vi ska lyckas måste vi också börja samarbeta över gränserna. Vi kan inte längre arbeta och kämpa var för sig. Fackföreningar, miljöorganisationer och andra inom civilsamhället måste gå sida vid sida och staka ut riktningen. Självklart är det viktigt vad du som enskild person gör, då du kan bli ett föredöme för andra och visa vägen. Men det räcker inte, om vi ska lyckas måste det ske systemförändringar. Vi måste göra motstånd mot privatiseringar av våra offentliga tillgångar och bland annat ta makten över energisektorn. I Marocko har regeringen storsatsat på solkraft trots knappa resurser. Vi skulle kunna göra samma sak i många länder. Kommuner, städer, kooperativ och enskilda individer skulle med stöd av statliga bidrag kunna bli självförsörjande på grön energi från sol och vind. Då skulle fossilindustrins makt över oss minska och den nödvändigt omställningen gå mycket snabbare.

Det positiva finns i de enkla lösningarna och inte i de tekniska finesserna som kapitalet gärna pratar om, även om allt kan komma att behövas. Biltrafiken i städerna skulle direkt kunna begränsas med 25 procent genom statliga och kommunala styrmedel. I Sverige har ca hälften av alla människor som bor i städerna mindre än 5 km till arbetet. Detta skulle stimulera fler gröna transporter inte minst inom kollektivtrafiken. Vi skulle på detta sätt också skapa mängder av nya arbeten inom kollektivtrafik och service. Inte minst skulle det finnas utrymme på våra bilfabriker för att istället bygga spårvagnar, linbanor, tåg, elfordon, solpaneler och vindkraftverk för att nämna några.

För att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till Max två grader måste ländernas ambitioner och åtaganden i enlighet med Parisavtalet öka kraftigt. En ambitiös handlingsplan med konkreta åtgärder kommer samtidigt att ge fler arbeten än de som förloras. Samtidigt måste omställning ske på ett rättvist och schyst sätt för de arbetare som berörs. Sist men inte minst måste vi vara beredda att fullfölja planen med den gröna klimatfonden för att stödja länderna i Syd. De 100 miljarder dollar som ska avsättas varje år till fonden får inte vara taket utan måste utgöra golvet i stödet.

Dessa krav kommer ITUC att driva med all kraft under klimatmötet i Marrakesh. Vi får inte ge upp tanken att en annan värld är möjlig.

Marrakesh den 11 november 2017

Ulf Jarnefjord, Regionalt skyddsombud, Svenska Transportarbetarförbundet avd 3