Ulf Jarnefjord, Transport, intervjuades av lokaltidningen ETC Göteborg, han talade om samarbetet med ITF:s arbetsgrupp om klimatförändringar. Han översatte ITF:s rapport “Transport workers and climate change: towards sustainable low-carbon mobility” till svenska, och var med och skrev “Transport och klimathotet“. Han är också kursledare för ITF:s klimatutbildningsprogram. Han deltog i klimatmötet COP21 i Paris i december 2015 som del av en internationell facklig delegation. I artikeln förklarar han varför fackförbunden måste göra mer för att minska, byta och förbättra transportindustrin. Klicka här för att läsa hela artikeln.

English translation

Ulf Jarnefjord from the Swedish Transport Workers Union was interviewed in the local magazine ETC Göteborg about his work with the ITF climate change working group. He translated the ITF document ‘transport workers and climate change: towards sustainable low-carbon mobility’ into Swedish, was involved in the writing of ‘Transport och klimathotet’ and is a tutor on the ITF online climate course. He was also part of the international trade union delegation to COP21 in Paris in December 2015.  In the article he discusses why unions need to get involved to reduce, shift and improve the transportation industry. Click here to read the full article in Swedish.